Header
FOCUS OP RESULTAAT
ROBERT MUNTEL FINANCIAL CONSULTANCY

Financiële Benchmark Zorginstellingen in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) 2012 – 2016

Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT 2012 – 2016 beschikbaar!

Na een daling in 2015, een stijging van 1,4% van de totale opbrengsten van de veertien zorginstellingen in de benchmark over 2016, sterk positief beïnvloed door één zorginstelling. Daarnaast een daling in het gezamenlijke resultaat 2016, mede veroorzaakt door de nabetaling ORT voorgaande jaren. Het netto werkkapitaal laat, na een stijging vanaf 2012 tot en met 2015, in 2016 een daling zien. Ook de solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn gedaald in 2016. Het gemiddelde ziekteverzuim laat een stijging zien van 5,7% in 2015 naar 6,0% in 2016. Onderling is sprake van duidelijke verschillen tussen de betrokken zorgorganisaties.

Dit zijn enkele bevindingen uit de financiële benchmark die Robert Muntel Financial Consultancy heeft uitgevoerd onder 14 zorginstellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland.

Graag stellen wij deze benchmark aan u beschikbaar.

Wat houdt de Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT in?

In dit rapport zijn diverse financiële kengetallen van veertien zorginstellingen, actief op het gebied van verpleging, verzorging en / of thuiszorg, met elkaar vergeleken. Hierdoor kan de financiële positie van uw organisatie worden afgezet tegen die van de onderzochte groep van vergelijkbare organisaties op basis waarvan een handreiking ten behoeve van toekomstige (financiële) normstelling in meerjarenramingen / begrotingen wordt gedaan. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op onder andere het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen voor u op een rij.

Financiële Benchmark ontvangen?

Wilt u de Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT 2012-2016 kosteloos en geheel vrijblijvend (digitaal) ontvangen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar l.maris@robertmuntel.nl of contact op te nemen via telefoonnummer 053 - 482 22 44.