Header
FOCUS OP RESULTAAT
ROBERT MUNTEL FINANCIAL CONSULTANCY

Financiële Benchmark Zorginstellingen Gehandicaptenzorg (GHZ) 2012 – 2016

Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2012 – 2016 beschikbaar!

Na een daling in 2015, een stijging van 3,2% van de totale opbrengsten van de veertien zorginstellingen in de benchmark over 2016. Daarnaast een daling van 58% van het gezamenlijke resultaat 2016, sterk beïnvloed door onder meer nabetaling ORT voorgaande jaren. Mede hierdoor zijn de personeelskosten per FTE meer gestegen dan de opbrengsten per FTE. De solvabiliteit en het werkkapitaal is verder verbeterd in 2016.

Dit zijn enkele bevindingen uit de financiële benchmark die Robert Muntel Financial Consultancy heeft uitgevoerd onder 14 (grotere) GHZ-zorginstellingen in de regio Midden-, Noord- en Oost-Nederland.

Graag stellen wij deze benchmark aan u beschikbaar.

Wat houdt de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ in?

In dit rapport zijn diverse financiële kengetallen van 14 zorginstellingen, actief op het gebied van gehandicaptenzorg, met elkaar vergeleken. Hierdoor kan de financiële positie van uw organisatie worden afgezet tegen die van de onderzochte groep van vergelijkbare organisaties op basis waarmee een handreiking ten behoeve van toekomstige (financiële) normstelling in meerjarenramingen / begrotingen wordt gedaan. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op onder andere het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen voor u op een rij.

Financiële Benchmark ontvangen?

Wilt u de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2012-2016 kosteloos en geheel vrijblijvend (digitaal) ontvangen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar l.maris@robertmuntel.nl of contact op te nemen via telefoonnummer 053 - 482 22 44.