• Nederlands
+31 (0)53 482 22 44

Home » Concerncontroller

Concerncontroller

Voor Stichting Attendiz, een gemeenschap van scholen voor leerlingen in het (voorgezet) speciaal onderwijs, zijn wij op zoek naar een analytisch sterke en verbindende concerncontroller. Hij/zij geeft het financieel / economisch beleid vorm en inhoud en vervult een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de nieuw ingevoerde P&C cyclus.

Locatie: Hengelo

Jouw nieuwe functie

In de rol van concerncontroller ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toetsen van beleid en doelstellingen op financieel-economisch terrein. Attendiz biedt jou de uitdaging om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het verder optimaliseren van financieel (bedrijfseconomisch) strategisch / tactisch beleid vanuit een kwalitatieve informatievoorziening. Een belangrijke factor hierbij is het zorgen voor continuele informatievoorziening, om vanuit daar sturing te bieden op zowel stichtings- als schoolniveau. Op het gebied van de financiële beleidsontwikkeling werk je nauw en integraal samen met de andere beleidsadviseurs. Je adviseert over de beleidsontwikkelingen op financieel-economisch gebied en gaat de doorontwikkeling en implementatie hiervan binnen beleid- en bedrijfsvoering uitvoeren / begeleiden. Je maakt deel uit van het concernmanagementteam en rapporteert aan de Bestuurder.

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor het voeren van financieel beheer en beleid en het monitoren van de integrale Planning en Control cyclus binnen de gehele Attendiz organisatie;
 • Verrichten van bedrijfseconomische onderzoeken en audits op school- of concernniveau t.b.v. de kwaliteitsborging;
 • Verantwoordelijk voor tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening richting budgethouders wo. Bestuur, schooldirecteuren en doorontwikkeling van Attendiz brede integrale informatievoorziening;
 • Analyseren van ontwikkelingen / trends in (financiële) planningen en op basis daarvan ontwikkelen van kengetallen, opstellen van prognoses, scenario analyses en ontwerpen en implementeren van richtlijnen;
 • Opstellen (meerjaren)-begroting alsmede jaarrekeningen en bijbehorende rapportages en meerjarenplannen voor de financiële inrichting;
 • Advisering t.a.v. verzameling en analyse van financiële gegevens en rendementsgegevens alsmede initiëren diverse bedrijfseconomische projecten;
 • Beoordelen haalbaarheid ingediende beleidsplannen, investering- en begrotingsvoorstellen en verstrekken adviezen inzake noodzakelijke bijstellingen;
 • Signaleren relevante externe ontwikkelingen d.m.v. verzamelen informatie, verrichten van (literatuur)onderzoek en interpretatie / analyse van (extern) verkregen data;
 • Opstellen / bijhouden van diverse financiële (deel)administraties en het signaleren van knelpunten wo. budgetoverschrijdingen;
 • Aanspreekpunt op financieel (economisch) vlak voor relevante externe (accountants, fiscalisten e.d.) en interne (budgethouders, schooldirecteuren, e.d.) stakeholders;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over strategisch / tactisch beleid en financieel / economische verbeteringen binnen Attendiz richting Bestuurder en Raad van Toezicht;
 • Ondersteuning bestuurder en schooldirecteuren bij financieel-economische aangelegenheden m.b.t. contacten ministerie, gemeenten, instellingen e.d.

Functie-eisen

 • In bezit van een bedrijfseconomische / bedrijfskundige / Business Administration opleiding op wo-niveau, eventueel aangevuld met een RC-opleiding;
 • Inzicht in het functioneren van een complexe en dienstverlenende instelling met veel verschillende deelbelangen en de daarmee samenhangende (financieel-economische) beleids- en besluitvormingscircuits;
 • Snel eigen kunnen maken van theoretische kennis omtrent relevante wet- en regelgeving, onderwijskundige ontwikkelingen, beleidsterreinen en zorgstructuren binnen het primair onderwijs en bedrijfsprocessen binnen onderwijsinstellingen. Reeds beschikken over deze kennis is een pre;
 • Vaardigheid / ervaring in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van (financieel) beleid alsmede in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten;
 • In staat zijn om de rol van sparringpartner te vervullen en impact te hebben op de organisatie brede bedrijfsvoering;
 • Verbinding leggen tussen de verschillende entiteiten en informatiestromen kunnen duiden vanuit een financieel (bedrijfseconomisch) perspectief;
 • Competenties: sterk analytisch vermogen, zelfstandigheid, omgevingsbewustzijn / netwerken, samenwerken, enthousiasmeren, initiëren, organisatiesensitief, individueel / groepsgericht leidinggeven.

Aanvullende informatie

Attendiz is een koepel van scholen in de regio Twente die onderwijs bieden in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan ca. 1700 leerlingen met een extra ondersteuningsvraag in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Attendiz biedt onderwijs aan op 12 scholen verdeeld over 15 locaties in Enschede, Hengelo en Almelo. Attendiz biedt jou de uitdaging om een substantiële bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de financieel (bedrijfseconomische) bedrijfsvoering.

Geboden wordt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO voor Primair Onderwijs. Geboden wordt een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Standplaats is Hengelo.

Voor meer informatie kun je terecht bij Jeroen Ouwerling via 053 – 482 22 44 / 06 – 547 80 362 . Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op het volgende e-mailadres: info@robertmuntel.nl

Solliciteer direct

Vul hier je gegevens in

  CV uploaden

  Toestemming bewaren gegevens?
  Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

  Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
  Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen