+31 (0)53 482 22 44

De Finance Trainee vertelt

Bart Kruders is sinds begin november werkzaam bij ons in de rol van Finance Trainee. Lees hieronder meer over hoe hij zijn eerste 3 maanden heeft ervaren en welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd in die periode.

In mijn eerste weken als Finance Trainee bij Robert Muntel Financial Consultancy heb ik vooral ondersteuning geboden aan Financial Consultants en kennis opgedaan met verschillende Business Intelligence tools zoals Tableau, Microsoft Power BI en Data Process Mining Tool Disco.

Allereerst heb ik ervaring opgedaan met Disco, een Data Process Mining tool. Disco brengt door middel van data bedrijfsprocessen snel en overzichtelijk in kaart. De analyse van deze bedrijfsprocessen geeft onder andere input voor detectie van procesafwijkingen, verlagen van doorlooptijden en verbetering van risicomanagement. Dit kan leiden tot verhogen van de efficiëntie en verlaging van de kosten. Samen met een collega Finance Trainee en in samenwerking met Saxion Hogeschool Enschede is een bedrijfsproces geanalyseerd in Disco. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen gepresenteerd om het bedrijfsproces te verbeteren. Daarnaast heb ik kennis en ervaring opgedaan met Business Intelligence tools Microsoft Power BI en Tableau. Deze tools zijn geschikt voor het visualiseren van data uit verschillende bronnen ter verbetering van managementinformatievoorziening.

Naast het leren werken met de verschillende tools heb ik samengewerkt met een Financial Consultant bij het opstellen van een benchmarking dashboard voor een zorginstelling. In dit dashboard heb ik verschillende prestatie-indicatoren gevisualiseerd in Microsoft Excel om de prestaties van de zorglocaties onderling te vergelijken. Daarnaast heb ik trendgrafieken opgesteld om het verloop van de prestatie-indicatoren inzichtelijk te maken. Het dashboard geeft het management meer inzicht in de prestaties van de instelling en geeft input voor sturing ter verbetering. Het dashboard is ook opgebouwd in Microsoft Power BI ter voorbereiding op een toekomstige Microsoft Power BI – implementatie.

Verder heb ik samengewerkt met een Financial Consultant bij het opstellen van een proces flowchart. Van een zorginstelling is een procesbeschrijving aangeleverd van het zorg contractering – proces. Deze procesbeschrijving heb ik gevisualiseerd in een flowchart. De flowchart wordt gebruikt door de betrokken medewerkers van het zorg contractering – proces om inzicht te creëren welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de activiteit gedurende een bepaalde tijdsperiode en wat de input en output van de activiteiten zijn.

Sinds januari 2019 ben ik gestart bij een zorginstelling in de regio Arnhem. Hierbij werk ik samen met de medewerkers van de afdeling Finance & Control bij het opstellen van de productieverantwoording. Dit betekent het bepalen van de omzet van de gerealiseerde zorg per gemeente over het jaar 2018. Mijn bevindingen gedurende deze periode zullen als input dienen voor een verbetertraject ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de productregistratie en facturatie.