+31 (0)53 482 22 44
Home ยป E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u de verzender hierover te informeren en de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele of wettelijke verplichtingen. Een opdracht of formele beslissing wordt alleen op ons briefpapier per post verzonden en dient te zijn ondertekend door daartoe bevoegd(e) perso(o)nen.