+31 (0)53 482 22 44

Financiële Benchmark Zorginstellingen Gehandicaptenzorg (GHZ) 2013 – 2017

In navolging van de QuickView GHZ is nu de Financiële Benchmark Zorginstellingen Gehandicaptenzorg (GHZ) 2013 – 2017 ook beschikbaar. Lees hieronder enkele bevindingen uit de financiële benchmark die Robert Muntel Financial Consultancy heeft uitgevoerd onder 14 (grotere) GHZ-zorginstellingen in de regio Midden-, Noord- en Oost-Nederland.

Net als in 2016 opnieuw een stijging van de totale opbrengsten van de veertien zorginstellingen in de benchmark in 2017. Opvallend is de procentueel sterke stijging van de opbrengsten uit hoofde van de Jeugdwet. Qua productie is een ‘verschuiving’ van dagen op basis van een ZZP (Zorgzwaartepakket) naar dagen op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis) opmerkelijk.

Een stijging van het gezamenlijke resultaat in 2017 (+202,9% t.o.v. 2016), deels geflatteerd door de ORT-lasten 2012-2016 zoals verwerkt in 2016. Tevens een stijging van de personeelskosten in 2017. Daarnaast dalen de personeelskosten per FTE.
Verder een verbetering van de solvabiliteit en een opmerkelijke positieve groei van het werkkapitaal in 2017.

Wilt u de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2013-2017 kosteloos en vrijblijvend (digitaal) ontvangen, dan kunt u deze opvragen door het contactformulier in te vullen of contact op te nemen via telefoonnummer
+31 (0)53 482 22 44

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


    Toestemming bewaren gegevens?
    Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

    Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
    Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen