+31 (0)53 482 22 44

Financiële Benchmark Zorginstellingen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) 2013 – 2017

In navolging van de QuickView VVT is nu de Financiële Benchmark Zorginstellingen verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2013 – 2017 ook beschikbaar. Lees hieronder enkele bevindingen uit de financiële benchmark die Robert Muntel Financial Consultancy heeft uitgevoerd onder 15 zorginstellingen in de VVT  in de regio Midden-, Noord- en Oost-Nederland.

Een stijging van de totale opbrengsten van de vijftien zorginstellingen in de benchmark in 2017. Financieringsstromen Zvw en Wlz laten stijgingen zien, terwijl de ontwikkeling van de overige opbrengsten voor grote onderlinge verschillen zorgt. Qua productie een daling in het aantal intramurale dagen en cliënten t.o.v. 2016. Daarentegen een stijging in het aantal cliënten wijkverpleging. Er lijkt sprake te zijn van een verschuiving van intramurale naar meer extramurale zorg.
Een sterke stijging van het gezamenlijke resultaat in 2017 t.o.v. 2016. De gemiddelde verhouding opbrengsten per FTE t.o.v. personeelskosten per FTE is over de afgelopen jaren gedaald. Daarnaast is een duidelijke stijgende trend zichtbaar in het ziekteverzuim de afgelopen jaren.
Verder een stijging van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen, waarbij het netto werkkapitaal 2017 licht is gedaald t.o.v. 2016.

Wilt u de Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT 2013-2017 kosteloos en vrijblijvend (digitaal) ontvangen, dan kunt u deze opvragen door het contactformulier in te vullen of contact op te nemen via telefoonnummer
+31 (0)53 482 22 44

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


    Toestemming bewaren gegevens?
    Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

    Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
    Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen