+31 (0)53 482 22 44

Maatregelen omtrent coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet in samenwerking met het RIVM van 12 maart jl. en de aanvullende maatregelen die zijn genomen op zondag 15 maart jl. hebben wij als organisatie onze medewerkers verder geïnformeerd over de door ons getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Daarnaast hebben wij de freelancers en opdrachtgevers waar wij nauw mee samenwerken op de hoogte gesteld en aangegeven dat, mochten er vragen zijn, zij uiteraard contact op kunnen nemen met ons.

Advies overheid

Zoals 12 maart jl. door het kabinet is geadviseerd dienen mensen bij verkoudheid- / koortsklachten thuis te blijven. Binnen onze organisatie hebben wij een Corona protocol opgesteld waarin wij uiteraard meegaan met dit advies en mochten onze werknemers / freelancers verkoudheid- / koortsklachten hebben dan dienen zij dit direct door te geven en thuis te blijven tot volledig herstel heeft plaatsgevonden.

Daarnaast hebben wij ook al onze medewerkers / freelancers geadviseerd om de maatregelen die door het RIVM zijn genomen goed te volgen en extra hygiënische maatregelen te nemen om verspreiding te minimaliseren. Wij zullen de ontwikkelingen vanuit de overheid / het RIVM nauwlettend in de gaten houden en waar nodig aangescherpte acties ondernemen.

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die zondag 15 maart jl. zijn aangekondigd, waaronder ook de sluiting van onderwijsinstellingen en horecagelegenheden, hebben wij besloten geen live gesprekken meer te voeren met kandidaten of opdrachtgevers. Kandidaten en opdrachtgevers zullen wij telefonisch of via Skype spreken om voortgang te houden in de lopende en toekomstige procedures.

Wij zijn de komende periode beschikbaar om samen met u het gesprek aan te gaan om kwalitatieve dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen rekening houdende met de door het RIVM getroffen maatregelen.

Bekijk voor de meeste recente informatie de website van het RIVM

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


    Toestemming bewaren gegevens?
    Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

    Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
    Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen