+31 (0)53 482 22 44

Quickview Financiële Benchmark zorginstellingen GHZ & VVT

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy Financiële Benchmarks uit naar zorginstellingen die actief zijn in de Gehandicaptenzorg (GHZ) en de verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De Benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van o.a. opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) GHZ & VVT instellingen op een rij.

Quickview GHZ 2019

De 14 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de Benchmark GHZ 2018 zijn in deze Quickview 2019 nader geanalyseerd.

Download hier de Quickview GHZ 2019.

Trends 2019:

 • Relatief hoge indexatie van tarieven
 • Sterke procentuele stijging opbrengsten Wlz (7,4%) 2019 t.o.v. 2018
 • Sterke toename opbrengsten overige zorg (5,2%) 2019 t.o.v. 2018
 • Verdere toename van de opbrengsten per fte en de personeelskosten per fte

Op deze ontwikkelingen wordt in de Benchmark 2019* nader ingegaan

Quickview VVT 2019

De 15 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de Benchmark VVT 2018 zijn in deze Quickview 2019 nader geanalyseerd.

Download hier de Quickview VVT 2019.

Trends 2019:

 • Totale opbrengsten van de zorginstellingen blijven stijgen (+ 5,9%). Deze groei is hoger dan in de voorgaande jaren
 • Het aandeel van Wlz opbrengsten in de totale opbrengstenverdeling neemt toe t.o.v. andere opbrengsten
 • Het resultaat en het resultaatratio (- 0,2%) nemen af t.o.v. 2018
 • Het totaal aantal fte blijft stijgen (+ 2,9%) t.o.v. 2018

Op deze ontwikkelingen wordt in de Benchmark 2019* nader ingegaan

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2019 en/of VVT 2019 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier hiernaast of neem contact op via +31 (0)53 482 22 44.

*De benchmark komt naar verwachting eind september 2020 beschikbaar.

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


  Toestemming bewaren gegevens?
  Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

  Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
  Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen