+31 (0)53 482 22 44

Quickview Financiële Benchmark zorginstellingen GHZ & VVT

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy Financiële Benchmarks uit naar zorginstellingen die actief zijn in de Gehandicaptenzorg (GHZ) en de verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De Benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van o.a. opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) GHZ & VVT instellingen op een rij.

Quickview GHZ 2020

De 13 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de Benchmark GHZ 2020 zijn in deze Quickview 2020 nader geanalyseerd.

Download hier de Quickview GHZ 2020.

Trends 2020:

 • Opbrengsten sterk beïnvloed door financiële compensatie en middelen zorgbonus
 • Sterke procentuele stijging opbrengsten Wlz (5,7%) 2020 t.o.v. 2019
 • Sterke toename subsidieopbrengsten (154,4%) 2020 t.o.v. 2019
 • Sterke stijging ziekteverzuimpercentage (0,4%)
 • Sterke daling aantal dagdelen dagbesteding 2020 t.o.v. 2019

Op deze ontwikkelingen wordt in de Benchmark 2020* nader ingegaan

Quickview VVT 2020

De 16 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de Benchmark VVT 2020 zijn in deze Quickview 2020 nader geanalyseerd.

Download hier de Quickview VVT 2020.

Trends 2020:

 • Totale opbrengsten van de zorginstellingen blijven stijgen (+ 9,5%). Deze groei is aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren
 • De opbrengststijging wordt met name veroorzaakt door corona bijdragen
 • Het resultaat en het resultaatratio nemen toe t.o.v. 2019
 • De personeelskosten per fte zijn gestegen (+ 5,6%) t.o.v. 2019

Op deze ontwikkelingen wordt in de Benchmark 2020* nader ingegaan

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2020 en/of VVT 2020 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier hiernaast of neem contact op via +31 (0)53 482 22 44.

*De benchmark komt naar verwachting medio oktober 2021 beschikbaar.

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


  Toestemming bewaren gegevens?
  Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

  Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
  Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen