+31 (0)53 482 22 44

QuickView Financiële Benchmark Zorginstellingen Gehandicaptenzorg (GHZ) 2017

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy een financiële benchmark uit naar zorginstellingen die (hoofdzakelijk) actief zijn in de gehandicaptenzorg (GHZ) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op o.a. het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) GHZ instellingen op een rij.

Benieuwd naar een eerste QuickView over het jaar 2017?

De 14 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de benchmark GHZ 2016 zijn in deze QuickView 2017 nader geanalyseerd.

Download hier een eerste analyse.

De totale opbrengsten van de 14 zorginstellingen samen laten in 2017 ten opzichte van 2016 een stijging van 4% zien, met name veroorzaakt door indexatie van tarieven. Qua verdeling komt in 2017 80,2% van de opbrengsten uit de Wlz-zorg (excl. subsidies).

Het resultaat laat een duidelijke toename zien, mede veroorzaakt doordat het resultaat in 2016 sterk werd beïnvloed door nabetalingen ORT. Door het gestegen resultaat groeit de resultaatratio van 1% in 2016 naar 3% in 2017 (2015; 2,6%).

Ook het aantal FTE laat in 2017 een stijging zien, in lijn met de gestegen opbrengsten.

Trends 2017:

  • Stijgende (NZA) tarieven
  • Sterke procentuele stijging opbrengsten Jeugdwet t.o.v. 2016
  • Toenemende zorgzwaarte
  • Opbrengsten Wmo stijgen procentueel meer dan opbrengsten Wlz-zorg
  • Stijgende opbrengsten per FTE 2017 t.o.v. 2016

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2017 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 53 482 22 44 of info@robertmuntel.nl.

*De benchmark komt naar verwachting in september 2018 beschikbaar.