+31 (0)53 482 22 44

QuickView Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2018

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy een financiële benchmark uit naar zorginstellingen die (hoofdzakelijk) actief zijn in de gehandicaptenzorg (GHZ) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op o.a. het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) GHZ instellingen op een rij.

Benieuwd naar een eerste QuickView over het jaar 2018?

De 14 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de benchmark GHZ 2017 zijn in deze QuickView 2018 nader geanalyseerd.

Download hier een eerste analyse.

De totale opbrengsten van de 14 zorginstellingen samen laten in 2018 ten opzichte van 2017 een stijging van 4,6% zien, met name veroorzaakt door indexatie van tarieven. Qua verdeling komt in 2018 79,5% van de opbrengsten uit de Wlz-zorg (excl. subsidies).

Ondanks de toegenomen opbrengsten, laat het resultaat in 2018 een duidelijke afname zien van € 23,3 mio ten opzichte van 2017. Door het afgenomen resultaat daalt de resultaatratio van 3,0% in 2017 naar 2,0% in 2018 (2016; 1,0%).

Ook het aantal FTE laat in 2018 een stijging zien, in lijn met de gestegen opbrengsten. 

Trends 2018:

  • Stijgende (NZA) tarieven
  • Sterke procentuele stijging opbrengsten Jeugdwet 2018 t.o.v. 2017
  • Opbrengsten Wmo stijgen procentueel meer dan opbrengsten Wlz-zorg
  • Toenemende zorgzwaarte
  • Stijgende opbrengsten per FTE 2018 t.o.v. 2017

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen GHZ 2018 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 53 482 22 44 of info@robertmuntel.nl.

*De benchmark komt naar verwachting eind september 2019 beschikbaar.