+31 (0)53 482 22 44

QuickView Financiële Benchmark Zorginstellingen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) 2017

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy een financiële benchmark uit naar zorginstellingen die actief zijn in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op o.a. het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) VVT instellingen op een rij.

Benieuwd naar een eerste QuickView over het jaar 2017?

De 14 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de benchmark VVT 2016 zijn in deze QuickView 2017 nader geanalyseerd. Daarnaast is IJsselheem toegevoegd.

Download hier een eerste analyse.

De totale opbrengsten van de 15 zorginstellingen samen laten in 2017 ten opzichte van 2016 een stijging van 1,7% zien, waarbij opmerkelijk is dat 6 organisaties echter een opbrengstendaling laten zien. Qua verdeling komt in 2017 43,5% van de opbrengsten uit de Wlz-zorg en 41,4% uit de ZVW (beide excl. subsidies).

Het resultaat laat een opmerkelijke toename zien, mede veroorzaakt doordat het resultaat in 2016 sterk werd beïnvloed door nabetalingen ORT. Door het gestegen resultaat groeit de resultaatratio van -0,8% in 2016 naar 0,5% in 2017 (2015; 0,9%).

Ook het aantal FTE’s laat in 2017 een stijging zien.

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT 2017 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 53 482 22 44 of info@robertmuntel.nl.

*De benchmark komt naar verwachting in september 2018 beschikbaar.