+31 (0)53 482 22 44

QuickView Financiële Benchmark zorginstellingen VVT 2018

Jaarlijks voert Robert Muntel Financial Consultancy een financiële benchmark uit naar zorginstellingen die actief zijn in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio Midden-, Noord- en Oost- Nederland. De benchmark zet de belangrijkste ontwikkelingen op o.a. het gebied van opbrengsten, resultaat en vermogen van (grotere) VVT instellingen op een rij.

Benieuwd naar een eerste QuickView VVT over het jaar 2018?

De 15 zorginstellingen die door ons meegenomen zijn in de benchmark VVT 2017 zijn in deze QuickView 2018 nader geanalyseerd.

Download hier een eerste analyse van de QuickView VVT 2018

De totale opbrengsten van de 15 zorginstellingen tezamen laten een toename zien van 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017, waardoor de stijgende tendens van 2017 wordt doorgezet (2016: –0,8%). Slechts 3 zorginstellingen rapporteren een afname in opbrengsten. Het aandeel van de opbrengsten uit de Zvw en Wlz-zorg is vergeleken met 2017 licht gestegen, respectievelijk naar 42,3% (2017: 41,6%) en 44,9% (2017: 43,5%).

Door de hogere opbrengsten en de relatief minder sterke groei in kosten volgt het resultaat de stijgende tendens. Hierdoor bedraagt in 2018 de gemiddelde gewogen resultaatratio 1,7%, welke een stijging van 1,3% ten opzichte van de resultaatratio in 2017 betekent. Kortom: een duidelijk opgaande lijn!

De toename van het aantal FTE vlakt af in 2018. Waar deze in 2017 nog 1.359 FTE bedroeg (4,9%), bestaat de groei in 2018 slechts uit 241 FTE (0,8%).

Nadere informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een nadere toelichting of wilt u te zijner tijd* de Financiële Benchmark Zorginstellingen VVT 2018 kosteloos en geheel vrijblijvend ontvangen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 53 482 22 44 of info@robertmuntel.nl.

*De benchmark komt naar verwachting eind september 2019 beschikbaar.