+31 (0)53 482 22 44
Home » Reporting Improvement Project

Reporting Improvement Project

Het ‘Reporting Improvement Project’ is uitgevoerd door onze oud-collega en Financial Consultant Anne de Lange. Anne is in het bezit van haar opleidingen RC, MSc Business Administration en post-HBO Operational Auditing en was tussen januari 2015 en september 2018 in dienst bij Robert Muntel Financial Consultancy.

Opdrachtgever

Een internationale organisatie in de FMCG-branche.

Opdracht

Als onderdeel van een wereldwijd efficiencyprogramma vanuit het moederbedrijf kreeg de opdrachtgever te maken met de implementatie van een nieuw geïntegreerd IT platform (SAP). Implementatie van dit platform inclusief een nieuw rapportagesysteem had als effect dat een deel van de beschikbare managementinformatie en informatiebehoefte van business en management niet meer op elkaar aansloten.

 • De focus van deze opdracht lag op verbetering van de managementinformatie zodat deze zou gaan aansluiten op de informatiebehoeften van het management.

Het ‘Reporting Improvement Project’ is onderverdeeld in twee fases:

 • Doorvoeren van systeemtechnische verbeteringen in SAP en SAP CO-PA (‘Controlling Profitability Analysis’, module SAP) met als doel financieel procesoptimalisatie en verbetering van de kwaliteit van de data.
 • Verbeteren van managementinformatie en ontwerpen van nieuwe analyses en inzichten (o.a. toevoegen profitability data (klant / merk / artikel) en automatische kostenallocatie t.b.v. verbetering inzicht winstgevendheid op product niveau).

Het succesvol afronden van beide projectfases, waarin technische en organisatorische aspecten zijn geoptimaliseerd, hebben tot aanzienlijke datakwaliteitsverbetering geleid, zodanig dat dit de organisatie in staat heeft gesteld verbeterde en betrouwbare managementinformatie te vervaardigen waarop het management daadwerkelijk beter en tijdiger kan sturen. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Taken

 • Verbeteren van financiële inzichten door o.a. aanpassingen door te voeren binnen
  SAP en SAP CO-PA (‘Controlling Profitability Analysis’ – module SAP), financieel proces
  optimalisatie, reduceren van handmatige financiële correctieboekingen en verbeteren van automatische kostenallocaties;
 • Bedenken en opzetten van een functioneel ontwerp voor alle aanpassingen binnen SAP CO-PA en zorgdragen voor implementatie van de wijzigingen (in nauwe samenwerking met IT / SAP specialisten);
 • Analyseren van bestaande rapportage issues en op basis van input van stakeholders (o.a. controllers, sales managers, financiële administratie, IT) te komen tot effectieve oplossingen die leiden tot verbeterde stuurinformatie;
 • Creëren van nieuwe / verbeterde financiële / profitability rapportages en analyses;
 • Zorgvuldige vastlegging van (functionele) wijzigingen binnen SAP en SAP CO-PA en zorgdragen voor accurate instructies naar alle stakeholders.

Bij het uitvoeren van deze opdracht was er voortdurend overleg met alle betrokkenen, zowel intern (CFO, Controllers, Hoofd Financiële administratie, IT specialisten) als extern (support kernapplicaties).

Resultaten

Een duidelijke verbetering in kwaliteit van de managementinformatie, waardoor er een duidelijke bijdrage is geleverd aan een adequate sturing van de organisatie, bereikt door:

 • Optimalisatie van financiële (deel)processen
 • Reductie doorlooptijd month-close
 • Verbeterde datakwaliteit en dataverrijking
 • Verbeteren kostenallocatie methodiek
 • Wijziging in kostenstructuur (meer inzicht op cost drivers)
 • Beschikbaar maken van- en opstellen van financiële (winstgevendheid) analyses.

Heb je interesse in de volledige opdrachtomschrijving en het uitgebreide plan van aanpak dan kun je deze vrijblijvend aanvragen.