+31 (0)53 482 22 44
Home » Process Mining

Process Mining

Robert Muntel Financial Consultancy beschikt over kennis en ervaring op het gebied van de technologie Process Mining en ziet Process Mining als een tooling die ondersteuning biedt bij het realiseren van verbetering / verandering in (financiële) processen binnen organisaties.

Lees hier meer over hoe Process Mining werkt en bekijk enkele uitgevoerde opdrachten in het kader van Process Mining

Robert Muntel Financial Consultancy ziet Process Mining als een belangrijke ontwikkeling in het optimaliseren van moderne bedrijfsprocessen. De trend van procesautomatisering heeft de afgelopen jaren veel teweeg gebracht in het bedrijfsleven. Softwaresystemen zoals ERP-systemen en Workflow Management Systems zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Uit de ervaringen van onze Financial Consultants blijkt dat het gebruik van een dergelijk softwaresysteem nog geen garantie is voor een beheerst proces. Process Mining levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen en verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en compliance binnen bedrijfsprocessen.

KRACHT VAN PROCESS MINING

Process Mining laat het werkelijke verloop van een proces zien in de vorm van een Process Map. Deze Process Map wordt gegenereerd op basis van data. Aanvankelijk kan de First Time Right visueel in kaart gebracht worden. Vervolgens kunnen, geaggregeerd en afzonderlijk, afwijkingen en knelpunten worden uitgelicht. Daaropvolgend kan de impact van de afwijking of het knelpunt worden vastgesteld waarbij te denken valt aan de doorlooptijd van het proces bij een bepaalde afwijking of activiteiten die vaker worden uitgevoerd dan noodzakelijk is.

Processen zijn meestal complexer dan men in eerste instantie denkt. Afwijkingen van het verwachte procesverloop worden vaak onterecht afgedaan als uitzonderingen. Daarnaast is het niet duidelijk hoe vaak de afwijking zich voordoet en wat de totale impact van de afwijking is op bijvoorbeeld de doorlooptijd in het proces.

Aan de hand van Process Mining kunnen verschillende doelen behaald worden, zoals:

 • Verhoging van de efficiëntie;
 • Versimpeling van processen;
 • Verlaging doorvoertijd;
 • Detectie van fouten;
 • Kostenvermindering;
 • Verbeterd risicomanagement.

De kracht van Process Mining ligt naast de hierboven genoemde punten ook in de eenvoud van de benodigde elementen in een dataset. Een dataset die geschikt is voor Process Mining beschikt over minimaal drie benodigde elementen: Case ID’s, Activities en Timestamps. De Case ID is het unieke volgnummer waarmee een eenheid die een proces doorloopt wordt geïdentificeerd. Gegevens die als Case ID gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld klantnummers, cliëntnummers of documentnummers. De Activities geven aan welke handelingen zijn uitgevoerd in een proces en de Timestamps geven aan wanneer deze handelingen zijn uitgevoerd. Ondanks de eenvoud van de benodigde elementen van een dataset kan het proces van het verkrijgen en prepareren van een dataset tijdrovend en lastig zijn.

Afhankelijk van de beschikbare data kunnen verdiepende analyses worden gedaan op de oorzaken die ten grondslag liggen aan een bepaalde afwijking of een bepaald knelpunt. Gekeken kan worden welke afdelingen, medewerkers en externe partijen betrokken waren bij veelvoorkomende afwijkende of langlopende gevallen.

Benieuwd naar onze uitgevoerde opdrachten in het kader van Process Mining? Lees hieronder meer over enkele uitgevoerde Process Mining opdrachten en bekijk de Factsheets.

NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


  Toestemming bewaren gegevens?
  Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

  Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
  Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

   

  Factsheet Purchase to Pay proces

  In deze opdracht werd gebruik gemaakt van een softwaresysteem waarin inkomende facturen worden afgewikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen facturen middels three way match en facturen die worden geautoriseerd.

  Aan de hand van Process Mining bleek o.a. dat inkooporders vaak na factuurontvangst pas worden aangemaakt. Dit leidde tot veel onnodig uitzoekwerk voor de medewerkers op de financiële administratie en een langere gemiddelde doorlooptijd van het proces.

  Bekijk hier de Factsheet van deze uitgevoerde Process Mining opdracht.

  Factsheet onderhoudsproces woningcorporatie

  In deze opdracht van een woningcorporatie is ons gevraagd om, ten behoeve van het beter in control komen binnen het dagelijks onderhoudsproces, de processen met betrekking tot reparatie- en mutatie onderhoud inzichtelijk te maken. Middels de inzet van Process Mining is verbeterpotentieel geïdentificeerd, welke zal bijdragen aan een efficiënter en effectiever proces.

  Bekijk hier de Factsheet van deze uitgevoerde Process Mining opdracht.

  Factsheet telefonieproces

  Vanuit de opdrachtgever bestond de wens om de telefonische bereikbaarheid van de organisatie te verbeteren. Door telefonie-data te analyseren met behulp van Process Mining is inzicht verkregen in de mate van bereikbaarheid, het aantal keren dat klanten de organisatie niet konden bereiken en hoeveel tijd verloren gaat aan wachttijd. Deze uitkomsten zijn concreet per afdeling inzichtelijk.

  Op basis van de resultaten heeft de organisatie actiepunten uitgezet om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en wachttijden te minimaliseren.

  Bekijk hier de Factsheet van deze uitgevoerde Process Mining opdracht.

  Factsheet factuurverwerkingsproces publieke instelling

  Een publieke instelling had de wens om het factuurverwerkingsproces inzichtelijk te krijgen, waartoe Process Mining is ingezet. In het bijzonder werden efficiency en compliance binnen het proces onderzocht. De bevindingen tonen gebieden voor verbeterpotentieel, maar ook risico’s op het vlak van compliance. 

  Bekijk hier de Factsheet van deze uitgevoerde Process Mining opdracht.

  Factsheet operatieproces groot Medisch Centrum

  Het doel van deze opdracht was het in kaart brengen en analyseren van het operatieproces aan de hand van een drietal concrete doelstellingen. De Process Mining analyses zijn uitgevoerd op fictieve data die is gebaseerd op het operatieproces van een bestaand ziekenhuis.

  Resultaten laten zien dat het verlagen van de doorlooptijd en de keuze voor het implementeren van een nieuwe behandelmethode bijdragen aan het behalen van de gestelde doelstellingen.

  Bekijk hier de Factsheet van deze uitgevoerde Process Mining opdracht.

  NEEM CONTACT OP

  Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


   Toestemming bewaren gegevens?
   Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

   Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
   Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

   Wil je meer weten over de mogelijkheden van Process Mining of ben je geïnteresseerd in het toepassen van Process Mining binnen je eigen organisatie? Neem dan contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@robertmuntel.nl.